Browsing: ತೂಕ ಇಳಿಸೋಕೆ ಈ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಚ್ಚರ

ನವದೆಹಲಿ : ನೀವು ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ 12-16 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಿನ್ನುವವರಿಗಿಂತ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ…