ಸುಭಾಷಿತ :

Friday, November 15 , 2019 11:59 AM

Beauty tips

ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನ : ಈ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೊಂದಿಗೆ ‘ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ’

ಸ್ಪೆಷಲ್‌ಡೆಸ್ಕ್‌: ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಧುಮೇಹವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹವು...

Published On : Thursday, November 14th, 2019


ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಊಟವಾದ ಕೂಡಲೇ ಅಥಾವ ಊಟದ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ‘ನೀರನ್ನು’ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ!

ಸ್ಪೆಷಲ್‌ಡೆಸ್ಕ್: ಉಟವಾದ ಕೂಡಲೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಅಂತ ಹಲವು ಮಂದಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಊಟವಾದ ಕೂಡಲೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಲವು...

Published On : Wednesday, November 13th, 2019


ತಲೆಹೊಟ್ಟು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ 7 ಮನೆಮದ್ದು

ಸ್ಪೆಷಲ್‌ಡೆಸ್ಕ್: ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಯಸ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ...

Published On : Wednesday, November 13th, 2019


ದೇವರ ಬಳಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ..?

ಸ್ಪೆಷಲ್‌ಡೆಸ್ಕ್: ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ...

Published On : Tuesday, November 12th, 2019food

ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನ : ಈ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೊಂದಿಗೆ ‘ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ’

ಸ್ಪೆಷಲ್‌ಡೆಸ್ಕ್‌: ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಧುಮೇಹವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹವು...

Published On : Thursday, November 14th, 2019


ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಊಟವಾದ ಕೂಡಲೇ ಅಥಾವ ಊಟದ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ‘ನೀರನ್ನು’ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ!

ಸ್ಪೆಷಲ್‌ಡೆಸ್ಕ್: ಉಟವಾದ ಕೂಡಲೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಅಂತ ಹಲವು ಮಂದಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಊಟವಾದ ಕೂಡಲೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಲವು...

Published On : Wednesday, November 13th, 2019


ತಲೆಹೊಟ್ಟು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ 7 ಮನೆಮದ್ದು

ಸ್ಪೆಷಲ್‌ಡೆಸ್ಕ್: ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಯಸ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ...

Published On : Wednesday, November 13th, 2019


ದೇವರ ಬಳಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ..?

ಸ್ಪೆಷಲ್‌ಡೆಸ್ಕ್: ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ...

Published On : Tuesday, November 12th, 2019health

ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನ : ಈ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೊಂದಿಗೆ ‘ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ’

ಸ್ಪೆಷಲ್‌ಡೆಸ್ಕ್‌: ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಧುಮೇಹವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹವು...

Published On : Thursday, November 14th, 2019


ನೀವು ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಓದ್ಲೇ ಬೇಕು…

ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ : ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹಗಲು ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ...

Published On : Thursday, November 14th, 2019


ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಊಟವಾದ ಕೂಡಲೇ ಅಥಾವ ಊಟದ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ‘ನೀರನ್ನು’ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ!

ಸ್ಪೆಷಲ್‌ಡೆಸ್ಕ್: ಉಟವಾದ ಕೂಡಲೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಅಂತ ಹಲವು ಮಂದಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಊಟವಾದ ಕೂಡಲೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಲವು...

Published On : Wednesday, November 13th, 2019


ತಲೆಹೊಟ್ಟು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ 7 ಮನೆಮದ್ದು

ಸ್ಪೆಷಲ್‌ಡೆಸ್ಕ್: ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಯಸ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ...

Published On : Wednesday, November 13th, 2019tour

ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನ : ಈ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೊಂದಿಗೆ ‘ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ’

ಸ್ಪೆಷಲ್‌ಡೆಸ್ಕ್‌: ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಧುಮೇಹವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹವು...

Published On : Thursday, November 14th, 2019


ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಊಟವಾದ ಕೂಡಲೇ ಅಥಾವ ಊಟದ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ‘ನೀರನ್ನು’ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ!

ಸ್ಪೆಷಲ್‌ಡೆಸ್ಕ್: ಉಟವಾದ ಕೂಡಲೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಅಂತ ಹಲವು ಮಂದಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಊಟವಾದ ಕೂಡಲೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಲವು...

Published On : Wednesday, November 13th, 2019


ತಲೆಹೊಟ್ಟು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ 7 ಮನೆಮದ್ದು

ಸ್ಪೆಷಲ್‌ಡೆಸ್ಕ್: ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಯಸ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ...

Published On : Wednesday, November 13th, 2019


ದೇವರ ಬಳಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ..?

ಸ್ಪೆಷಲ್‌ಡೆಸ್ಕ್: ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ...

Published On : Tuesday, November 12th, 20191 2 3 34
Sandalwood
Food
Bollywood
Other film
Astrology
Cricket Score
Poll Questions