Browsing: Wedding Insurance policy: ನೀವು ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ!

ಕೆಎನ್‌ಎನ್‌ಡಿಜಿಟಲ್‌ಡೆಸ್ಕ್‌: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿವಾಹವು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಲ್ಲ. ಇದು ಆಲೋಚನೆ, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.…