Browsing: Public should note: Where is ‘Bharat Rice’ at Rs 29? Available to whom? Here are the details!

ನವದೆಹಲಿ: ಮೂರು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ‘ಭಾರತ್ ರೈಸ್’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 29 ರೂ.ಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ…