Browsing: Note: This is how you can check your name in the ‘voter list’!

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2024 ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ…