Browsing: Goodbye to ‘paper’: This big rule in insurance has come into effect from April 1: Here’s the details

ನವದೆಹಲಿ:ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2024 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ…