Browsing: Finland: Three students injured in shooting by 12-year-old boy | Finland Shooting

ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್: ದಕ್ಷಿಣ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂಗಳವಾರ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದು, ಇತರ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಶಂಕಿತನನ್ನು…