Browsing: Do you have biscuits with tea? So don’t miss this news!

ಕೆಎನ್‌ಎನ್‌ಡಿಜಿಟಲ್‌ಡೆಸ್ಕ್‌: ನೀವು ಚಹಾ ಪ್ರಿಯರೇ? ಚಹಾ ಕುಡಿಯದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವಾಗ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸ್ಕರ್‌…