Browsing: BREAKING : ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ JUIF ನಾಯಕ ‘ನೂರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ನಿಜಾಮಿ’ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ : ವರದಿ

ಕೆಎನ್‍ಎನ್‍ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ : ಮಂಗಳವಾರ, ಉತ್ತರ ವಜಿರಿಸ್ತಾನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾದ ಜಮಿಯತ್ ಉಲೇಮಾ-ಇ-ಇಸ್ಲಾಂ (JUIF)ನ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ನೂರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ನಿಜಾಮಿಯನ್ನ ಮಿರಾನ್ಷಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ…