Browsing: Big shock for gold buyers: Yellow metal rises again

ನವದೆಹಲಿ: ಏಪ್ರಿಲ್ 02, 2024 ರಂದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಚಿನ್ನದ ದರವು 68,000 ರೂ. ಸಮಗ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು…