Browsing: 500 crore ‘Meow Meow’ drug found

ನವದೆಹಲಿ:ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸರು 1,100 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ನಿಷೇಧಿತ ಡ್ರಗ್ ಮೆಫೆಡ್ರೋನ್ (MD) ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮಿಯಾವ್ ಮಿಯಾವ್’ ಹೆಸರಿನ ಡ್ರಗ್ ಬೆಲೆ-…