Browsing: ಮಾನವೀಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ವಾ.? ದಯೆ ತೋರಿ ‘ಬೂಟು ಪಾಲಿಶ್’ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಕೆಎನ್‍ಎನ್‍ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ : ಜನ, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾನವೀಯತೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ತೋರಿ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು…