ಆರೋಗ್ಯವಂತ ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಗಳಾಗಲು ಪಾಲಿಸಿ ಅಯುರ್ವೇದದ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು…

ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ : ಆಯುರ್ವೇದ ಎಂದರೆ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ. ಇದು ಮಾನವ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಬಹುದು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಹೊಂದಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಡಯಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು… ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳಬಹುದು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಸಿ ಮೆಣಸು : ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಖಾರ ಇದೆ ಎಂದು ನಾವು … Continue reading ಆರೋಗ್ಯವಂತ ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಗಳಾಗಲು ಪಾಲಿಸಿ ಅಯುರ್ವೇದದ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು…