ಪವಾಡ! ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುರುಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಬಂತು!

ಮುಂಬಯಿ:ಕರೋನಾ ಲಸಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಲಸಿಕೆ  ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹಿಂಜರಿಯುವ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಪೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಘಟನೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವ್ಹೈಮ್ನ ಮಹಿಳೆಯ ಒಬ್ಬರು ಕೋವಿಡ್ -9 ಲಸಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. … Continue reading ಪವಾಡ! ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುರುಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಬಂತು!