ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 26ರಂದೇ ʻಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವʼವನ್ನು ಏಕೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ? ಇದರ 12 ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ…

ಕೆಎನ್‌ಎನ್‌ಡಿಜಿಟಲ್‌ಡೆಸ್ಕ್‌: ಇಂದು ಭಾರತವು ತನ್ನ 73 ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ(Republic Day)ವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮನೆ ಮಡಿದೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಏಕೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದೇ ದಿನ ಅಂದರೆ, ಜನವರಿ 26, 1950 ರಂದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ನವೆಂಬರ್ 26, 1949 ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ … Continue reading ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 26ರಂದೇ ʻಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವʼವನ್ನು ಏಕೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ? ಇದರ 12 ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ…