ಈ ಮೂರು ಟಿಪ್ಸ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ

ನ್ಯೂಸ್‌ಡೆಸ್ಕ್‌:ವಯಸ್ಸಾದ ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಮೊದಲು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಹಾಗೇ ಕಾಣತೊಡಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಈ ಚರ್ಮವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ತೈಲ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಳಜಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ 1. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗವು … Continue reading ಈ ಮೂರು ಟಿಪ್ಸ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ