ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, ಹನುಮಾನ್ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು: ಜೈಶಂಕರ್

ನವದೆಹಲಿ: ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮರಾಠಿಗೆ ‘ಭಾರತ್ ಮಾರ್ಗ್’ ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ‘ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ವೇ: ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಜಗತ್ತು’ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್… ನಾವು ಹನುಮಂತನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವನು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, … Continue reading ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, ಹನುಮಾನ್ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು: ಜೈಶಂಕರ್