SHOCKING NEWS : ಮತ್ತೊಂದು ‘ಹೊಸ ವೈರಸ್’ ಎಂಟ್ರಿ, ಬಾವಲಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕಿವಿರಾ’ ದೃಢ, ಇದೆಷ್ಟು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಗೊತ್ತಾ.?

ಕೆಎನ್ಎನ್ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೆಸ್ಕ್: ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಾದ ತಾಂಜಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಾಂಗೋ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಬಾವಲಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಕಿವಿರಾ ವೈರಸ್. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಂಪಿನ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ತರಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರ ತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸಹ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಿವಿರಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ … Continue reading SHOCKING NEWS : ಮತ್ತೊಂದು ‘ಹೊಸ ವೈರಸ್’ ಎಂಟ್ರಿ, ಬಾವಲಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕಿವಿರಾ’ ದೃಢ, ಇದೆಷ್ಟು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಗೊತ್ತಾ.?