‘ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧ’ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು : ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ

ನವದೆಹಲಿ : ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (UCC) ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ತಮ್ಮನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 25,000 ರೂ.ಗಳ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಧರ್ಮವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಏಕರೂಪದ ಮದುವೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ, ಭೂಮಿ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಯುಸಿಸಿ ಕುರಿತ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಇಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ “ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್” … Continue reading ‘ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧ’ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು : ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ