ಪತಂಜಲಿ ಯ ಕೊರೊನಿಲ್ ಮಾತ್ರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್‌ : ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅನಿಲ್ ದೇಶ್ ಮುಖ್

ಮುಂಬಯಿ: ಪತಂಜಲಿ ಯ ಕೊರೊನಿಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅನಿಲ್ ದೇಶ್ ಮುಖ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The #IMA has questioned the said 'clinical trials' of #Coronil & WHO refuted the false claims made by #Patanjali Ayurveda for giving any certificate regarding its effectiveness for #Covid19 treatment. (1/2) — ANIL DESHMUKH … Continue reading ಪತಂಜಲಿ ಯ ಕೊರೊನಿಲ್ ಮಾತ್ರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್‌ : ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅನಿಲ್ ದೇಶ್ ಮುಖ್