ಕೆಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನ 3.2 ಕೋಟಿ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ದಾಖಲೆ

ಹೈದರಾಬಾದ್:ರಾಜ್ಯ ಐಟಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಟಿ.ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಹೊಸ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 3.2 ಕೋಟಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು. ಮುಕ್ಕೋಟಿ ವೃಕ್ಷಾರ್ಚನ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಸಿರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ‘ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಲೆಂಜ್’ (ಜಿಐಸಿ) ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರವರೆಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಜಿಐಸಿ ಹೇಳಿದೆ.”ಟಿಆರ್ಎಸ್ ಕೇಡರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಾವು ಕೆಟಿಆರ್ ರವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು (ಜುಲೈ … Continue reading ಕೆಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನ 3.2 ಕೋಟಿ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ದಾಖಲೆ