BREAKING NEWS : ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ‘ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ’ಗಳಿಗೆ ‘ಆಗಸ್ಟ್’ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ : ‘ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್’ನಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ – ‘ಹೈಕೋರ್ಟ್’ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ

ವರದಿ : ವಸಂತ ಬಿ ಈಶ್ವರಗೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರು : ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರೋದಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರೊಳಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಶಂ ಪ್ರಕಟಿಸೋದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಂದಿನಿಂದ ಅನ್ ಲಾಕ್ 3.0 ಜಾರಿ ಏನಿರುತ್ತದೆ? ಏನಿರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಂತ ಅರ್ಜಿಯ … Continue reading BREAKING NEWS : ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ‘ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ’ಗಳಿಗೆ ‘ಆಗಸ್ಟ್’ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ : ‘ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್’ನಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ – ‘ಹೈಕೋರ್ಟ್’ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ