ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಕ್ತ ಕಾಟೇರಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಪ್ರಧಾನ್ ತಾಂತ್ರಿಕರು ದೈವಜ್ಞ ಪಂಡಿತರು ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಗುರೂಜಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ 9535935559 ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತ ಕಾಟೇರಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಥವಾ ಪುರುಷ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಬಿಳೆ ಹೂಬಿಡುವ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡದ ಬೇರು, ಬ್ರಹ್ಮ ದಂಡೆ ಬೇರು ,ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ, ಬುಜಪತ್ರೆ ,ಬಿಳಿ ಗುಲಗಂಜಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ( ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಂಥಿಗೆ … Continue reading ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಕ್ತ ಕಾಟೇರಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ