ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಮೂವಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ : ಜಪಾನ್ ನ 319 Tbps ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾ?

ಜಪಾನ್ : ಜಪಾನ್ ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 319 ಟೆರಾಬೈಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.  ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗದ ಕೊನೆಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ವೇಗವು 178 ಟಿಬಿಪಿಎಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ … Continue reading ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಮೂವಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ : ಜಪಾನ್ ನ 319 Tbps ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾ?