ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದೇ ಇರಲು ಭಾರತೀಯರು ಕೊಡುವ ಕಾರಣಗಳಿವು…

ನವದೆಹಲಿ : ಕೋವಿಡ್-ಸೂಕ್ತವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪದೇ ಪದೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದಿರಲು ಜನರು ನೀಡುವ ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಕೆಲವು ನಾಗರಿಕರು ಮಾಸ್ಕ್ ಏಕೆ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 1 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ’ಗಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ : … Continue reading ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದೇ ಇರಲು ಭಾರತೀಯರು ಕೊಡುವ ಕಾರಣಗಳಿವು…