‘ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ’ ಭಾರತೀಯ ದಂಪತಿಗಳು ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ: ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ

ನವದೆಹಲಿ:ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್‌ನ ಅಬಿಜಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ ಡಿ’ಐವರಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಸಂತೋಷ್ ಗೋಯೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಗೋಯೆಲ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ದಂಪತಿಗಳ ನಿಧನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. X ನಲ್ಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಮಿಷನ್ ದುಃಖಿತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ದಂಪತಿಗಳ ಶವಗಳನ್ನು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ತರಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು … Continue reading ‘ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ’ ಭಾರತೀಯ ದಂಪತಿಗಳು ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ: ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ