FOOD: ಈ ಪುರಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಬಹುದಾದ, ಸೇವ್ ಪುರಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ ಸೇವ್ ಪುರಿಯನ್ನು ನೀವು ಸವಿದು, ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಸವಿಯಲು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಮಜವೇ ಬೇರೆ. ಸೇವ್ ಪುರಿ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ನೋಡೋಣ. Getting up to the silver: ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು *  ಪುರಿ 24 * ಸೇವ್ 1 ಕಪ್ * ಬೇಯಿಸಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ … Continue reading FOOD: ಈ ಪುರಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?