ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ: ಮೇ.31ಕ್ಕೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ‘ನೈರುತ್ಯ ಮುಂಗಾರು’ ಪ್ರವೇಶ | Southwest Monsoon

ನವದೆಹಲಿ: ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ( southwest monsoon ) ಮೇ 31 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೇರಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಮಳೆ ಋತುವಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. “ಈ ವರ್ಷ, ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೇ 31 ರಂದು ಕೇರಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ” ಎಂದು ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ( India Meteorological Department-IMD) ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಬೇಗನೆ ಅಲ್ಲ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಾಂಕ ಜೂನ್.1 … Continue reading ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ: ಮೇ.31ಕ್ಕೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ‘ನೈರುತ್ಯ ಮುಂಗಾರು’ ಪ್ರವೇಶ | Southwest Monsoon