ಭಾರತದ ಹೊಸ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ‘ತೇಜಸ್ MK-1A’ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟ ಯಶಸ್ವಿ : ಹಿಂದಿನ ವಿಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ, ಮಾರಕ

ನವದೆಹಲಿ : ತೇಜಸ್ ಎಂಕೆ -1 ಎ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್’ನ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟವನ್ನ 2024ರ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಮಾನವು ಸುಮಾರು 18 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಫ್ಲೈ-ಬೈ-ವೈರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ (DFCC)ನ್ನ ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ DFCC ಎಂದರೆ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್’ಗಳಿಂದ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಹಾರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್’ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ, ಅನೇಕ … Continue reading ಭಾರತದ ಹೊಸ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ‘ತೇಜಸ್ MK-1A’ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟ ಯಶಸ್ವಿ : ಹಿಂದಿನ ವಿಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ, ಮಾರಕ