‘ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ’ರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ : DSERTಯಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ ರಜೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ‘ಮುಖಾಮುಖಿ’ ತರಬೇತಿ ಸ್ಥಗಿತ

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ(ಡಿ ಎಸ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ)ಯಿಂದ ಮುಖಾಮುಖಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ರಜೆ ಘೋಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ರಜೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತ್ರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ‘ಸಣ್ಣ, ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತ’ರೇ ಗಮನಿಸಿ : ನಿಮ್ಮ ‘ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಂ’ದಲೇ ನಿಮಗೆ … Continue reading ‘ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ’ರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ : DSERTಯಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ ರಜೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ‘ಮುಖಾಮುಖಿ’ ತರಬೇತಿ ಸ್ಥಗಿತ