ಹೋಟೆಲ್‌ ರೂಮ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕೆಎನ್‌ ಎನ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ : ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ, ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಗಳು, ದಿಂಬುಗಳು, ಟವೆಲ್ ಗಳು, ನ್ಯಾಪ್ ಕಿನ್ ಗಳು ಏಕೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಬಿಳಿ … Continue reading ಹೋಟೆಲ್‌ ರೂಮ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ