ಅರಿಶಿನ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ : ಅರಿಶಿನ ಭಾರತೀಯರ ಅಭಿರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ; ಪ್ರತಿಜೀವಕವಾಗಿ ಅರಿಶಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಅರಿಶಿನ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವೂ ವಿಷವಾದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿಶಿನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ. ಅರಿಶಿನದ ಅತಿಯಾದ … Continue reading ಅರಿಶಿನ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ?