ಗ್ರಾಹಕರೇ ಗಮನಿಸಿ : ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ `IFSC’ ಕೋಡ್ ಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ! ಹೊಸ ಕೋಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ನವದೆಹಲಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಹಲವು ಸಾಲದಾತರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಐಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ (ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಹಿತೆಗಳು) ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗ್ರಾಹಕರು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆನ್ ಲೈನ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ 3 ನೇ ಅಲೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ : ಜನತೆಗೆ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎನ್ ಇಎಫ್ ಟಿ, ಆರ್ ಟಿಜಿಎಸ್ ಅಥವಾ ಐಎಂಪಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ … Continue reading ಗ್ರಾಹಕರೇ ಗಮನಿಸಿ : ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ `IFSC’ ಕೋಡ್ ಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ! ಹೊಸ ಕೋಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?