ಬಿಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌: ಕೋವಿಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ

ಬೆಂಗಳೂರು:ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (ಬಿಎಂಸಿಆರ್‌ಐ) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಐಐಎಸ್ಸಿ) ಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಘಟಕಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕವನ್ನು ದೇಶದ ಬೇರೆಡೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ -19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. “ಬಿಎಂಸಿಆರ್ಐನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಅವಧಿಯು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಐಐಎಸ್ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ … Continue reading ಬಿಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌: ಕೋವಿಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ