50 ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಲಾ ನಾವಿನ್ಯತೆ ರಾಯಭಾರಿ ತರಭೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ

ನವದೆಹಲಿ:ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ, ಐಪಿಆರ್, ವಿನ್ಯಾಸ ಚಿಂತನೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುರಿತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು 50,000 ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಲಾ ನಾವೀನ್ಯತೆ ರಾಯಭಾರಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ಮುಂಡಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 31 ರವರೆಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಸೆಲ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಶಾಲಾ … Continue reading 50 ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಲಾ ನಾವಿನ್ಯತೆ ರಾಯಭಾರಿ ತರಭೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ