`CBSE’ 10 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಗಮನಿಸಿ : ಇಂದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಸಾಧ್ಯತೆ : ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ

ನವದೆಹಲಿ : ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ 2021 ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ : ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೇರಿ 8 ಕೈ ಶಾಸಕರು ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ! ಸಿಬಿಎಸ್ ಇ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಯಾವಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು cbseresults.nic.in ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು … Continue reading `CBSE’ 10 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಗಮನಿಸಿ : ಇಂದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಸಾಧ್ಯತೆ : ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ