ಸುಭಾಷಿತ :

Wednesday, April 8 , 2020 11:44 PM

ನೀವು ಬರೆಯ ಬಹುದು

“ಹುಚ್ಚು ಕೋಡಿಯ ಮನಸ್ಸು…ಅದು ಹದಿನಾರರ ವಯಸ್ಸು”

ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ :  ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಟೀನೇಜಿಗೆ ಅದೇನೋ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ, ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಂತೆ.ಈ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಕಲ್ಪನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ...

Published On : Friday, December 27th, 2019


ಬಲವಂತದ ‘ಪ್ರೀತಿ’ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ನೀರಿನ ತರ..ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ…!

ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ : ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಚೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿಯ ಬಯಕೆಯೇ ಹೊರತು ಅದು ಅವನ/ಆಕೆಯ ಹುಚ್ಚುತನ...

Published On : Sunday, December 15th, 2019


1 2 3 58
Astrology
Cricket Score
Poll Questions