BIG NEWS: ವಿಪ್ರೋದಿಂದ 300 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಪ್ರೋ ತನ್ನ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ ವಿಪ್ರೋ ತನ್ನ 300 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ವಿಪ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಷದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಪ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಷದ್ ಪ್ರೇಮ್ ಜಿ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ರಿಷದ್ ಪ್ರೇಮ್ ಜಿ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು, ಮೂನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೋಸ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ 300 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿಪ್ರೋ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ, … Continue reading BIG NEWS: ವಿಪ್ರೋದಿಂದ 300 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ