7th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ನವದೆಹಲಿ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದ 52 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. BREAKING NEWS : ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ‘ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ’ಗಳಿಗೆ ‘ಆಗಸ್ಟ್’ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ : ‘ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್’ನಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ – ‘ಹೈಕೋರ್ಟ್’ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳು ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳ … Continue reading 7th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ