-->
Religious Stories

ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸಲು ಪಾಲಿಸಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ

ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ : ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೆಲಸ, ಪೂಜೆ ಮೊದಲಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ...

Published On : Tuesday, November 27th, 2018


ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನೆಲೆಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ....

Published On : Friday, October 26th, 2018


ಆರು ರೀತಿಯ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಟ್ಟರೆ ಏನು ಲಾಭ

ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧನ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ...

Published On : Monday, June 25th, 2018BELIEVE IT OR NOT
Web pe Charcha
Astrology
Cricket Score
Poll Questions