ಸುಭಾಷಿತ :

Saturday, October 19 , 2019 4:32 PM

2019 astrology

ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ನೂತನ ದಂಡದ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದಂಡವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದಿದ್ರೆ...

Published On : Saturday, September 21st, 2019


Sandalwood
Food
Bollywood
Other film
Astrology
Cricket Score
Poll Questions